วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564
19 ต.ค. 2564

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 และ 20 ตุลาคม 2564 กองอทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมี พล.ท.สุพัษชัย เมฆะเสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ กำลังพลกรมแพทย์ทหารบก เข้าร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมในงานประด้วย นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การให้การรักษาทางทันตกรรม อาทิ การขูดหินน้ำลาย การอุดฟัน และการถอนฟันโดยไม่คิดมูลค่า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากในราคาถูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่ง ทันตแพทย์ไทย โดยในการให้บริการทางทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ให้ความสำคัญในด้านการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งการปฏิบัติงานการแพทย์วิถีใหม่ (New normal) ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก