โครงการตรวจสุขภาพกำลังพล พบ. ประจำปีงบประมาณ 2564
15 ก.พ. 2564

โครงการตรวจสุขภาพกำลังพล พบ. ประจำปีงบประมาณ 2564

ในช่วงวันที่  15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กทพ.พบ. ได้เข้าร่วมตรวจสุขภาพช่องปากกำลังพล พบ. ตามโครงการตรวจสุขภาพกำลังพล พบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยในการจัดพื้นที่ และมาตรการต่างๆ เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ-19 ตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งก่อนการตรวจสุขภาพช่องปาก กำลังพลจะได้รับน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อบ้วนปาก โดยใช้ร่วมกับมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างสูงจากกำลังพล พบ. ทุกนาย