ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2567
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2567
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2023 188 240
พฤศจิกายน 2023 283 358
ธันวาคม 2023 270 346
มกราคม 2024 360 447
กุมภาพันธ์ 2024 303 370
มีนาคม 2024 496 617
เมษายน 2024 244 314
พฤษภาคม 2024 148 183
มิถุนายน 2024 - -
กรกฏาคม 2024 - -
สิงหาคม 2024 - -
กันยายน 2024 - -
รวม 2,292 2,875