หน้าหลัก / กิจกรรมกองทันตแพทย์

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการพระราชทานยศสูงขึ้น
โดย กลุ่มงานธุรการฯ วันที่ 20 ก.พ. 66

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการพระราชทานยศสูงขึ้น และแต่งตั้งยศนายทหารประทวน ได้แก่

  1. ร.ท. เพิ่มพูน มะนะราด ตำแหน่ง ทันตแพทย์ พบ. เป็น ร.อ. เพิ่มพูน มะนะราด ตำแหน่ง ทันตแพทย์ พบ.
  2. ส.ต. ธีรชาติ สิงโตทอง ตำแหน่ง พลขับ พบ. เป็น ส.ท. ธีรชาติ สิงโตทอง ตำแหน่ง พลขับ

โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. ประธานในพิธี เป็นผู้ประดับเครื่องหมายยศ และมีกำลังพล กทพ.พบ. เข้าร่วมแสดงความยินดี