หน้าหลัก / หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

ช.พัน.1 พล.1 รอ.
โดย กลุ่มงานส่งกำลัง วันที่ 07 พ.ย. 65

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ ช.พัน.1 พล.1 รอ. ในวันที่ 8 - 10 พ.ย. 65 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 148 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 20 ราย,อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ราย, ถอนฟัน 5 ราย ขูดหินปูน 90 ราย,และ ตรวจฟัน 31 ราย