หน้าหลัก / กิจกรรมกองทันตแพทย์

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565
โดย กลุ่มงานธุรการฯ วันที่ 19 ต.ค. 65

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมี พล.ท. วุฒิชัย อิศระ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ กำลังพลกรมแพทย์ทหารบก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมในงานประด้วย นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การให้การรักษาทางทันตกรรม อาทิ การขูดหินน้ำลาย การอุดฟัน การถอนฟันโดยไม่คิดมูลค่า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากในราคาถูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่ง ทันตแพทย์ไทย โดยในการให้บริการทางทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ให้ความสำคัญในด้านการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งการปฏิบัติงานการแพทย์วิถีใหม่ (New normal) ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน โดยมีการลงทะเบียนผ่านระบบนัดออนไลน์เพื่อรับบริการทางทันตกรรมเข้ามาเป็นจำนวนมาก