หน้าหลัก / กิจกรรมกองทันตแพทย์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทันตแพทย์กองทัพบก ในโครงการพัฒนากระบวนการหน่วยสายแพทย์ ทบ. สู่ระบบดิจิทัล
โดย กลุ่มงานธุรการฯ วันที่ 26 เม.ย. 65

เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา กองทันตแพทย์ และ สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทันตแพทย์กองทัพบก ในโครงการพัฒนากระบวนการหน่วยสายแพทย์ ทบ. สู่ระบบดิจิทัล โดย พล.ท.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ในการสัมมนาประกอบด้วยวิทยากรผู้เชียวชาญ ตัวแทนทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ ของ รพ.ทบ. เข้าร่วมงานจำนวน 50 นาย การสัมมนาเป็นรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏบัติการ เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารด้านงานทันตกรรม เข้าสู่ระบบดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ซึ่งภายในงานได้มีการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจ Antigen rapid test (ATK) ผู้ร่วมสัมมนา ทั้งก่อนและหลังการสัมมนา