รายงานสถิติรายสัปดาห์ คลินิกทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2567
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2567
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2567
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2567
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2567
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายสัปดาห์ เดือน ปี 2567