รายงานสถิติคลินิกทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2567
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2567
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2567
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2567
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2567
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2567