โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED)
04 ก.ย. 2562

โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) ให้แก่กำลังพลกองทันตแพทย์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากร จาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การฝึกปฏิบัติ และการทดสอบหลังการปฏิบัติ เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้รับความรู้ วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลได้