ทันตกรรมพระราชทาน

ทันตกรรมเคลื่อนที่

คลินิกทันตกรรม

ทันตกรรม จชต.

War Room

ตัวชี้วัด งานทันตกรรม ทบ.
RTA Dental Services
ตัวชี้วัด กทพ. พบ.
Dental Div. RTA Med Dept.
ตัวชี้วัดรายหน่วย
RTA Med Units

HQ Meters

Balance Scorecard
ผลการปฏิบัติราชการ กทพ.พบ.

I-Regist

ลงทะเบียนออนไลน์
Register Online
Log in

งาน/โครงการ กทพ.พบ.

แสดงทั้งหมด

วิชาการ

แสดงทั้งหมดผลการสัมภาษณ์ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ที่ กองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการสัมภาษณ์ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ที่ กองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559

เลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่แสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด ทบ. ประจำปี 2560

เลื่อนจากวันที่ 20 ธ.ค. 59 เป็น 22 ธ.ค.59 ให้มารับฟังคำชี้แจงจาก กองทันตแพทย์ เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม กองกำลังพลกรมแพทย์ทหารบก ชั้น 2

การตรวจสุขภาพสุขภาพช่องปาก กำลังพล ทบ. ประจำปี 2560

คำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

กลุ่มไลน์ ArmyDent Network

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์เครือข่ายทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ กองทัพบก

แสดงทั้งหมด

การสัมมนา การปรับปรุงกระบวนการ และกำหนดผลสัมฤทธิ์งานทันตกรรม รพ.ทบ.

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ต จว.ราชบุรี

การประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 1/60

อังคาร 13 ธันวาคม 2559 เวลา 1300 ห้องประชุม พบ. ชั้น 3

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.

วันอังคาร 8 พ.ย. 59 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร

ประจำเดือน พ.ย.59 1-4 สส.ทบ., 9-11 ศสร., 15-17 พล.1 รอ., 22-25 ยย.ทบ., 29-30 รร.พธ.ทบ.

แสดงทั้งหมด


รภท.ศอพท.วันที่ 1 - 2 ธ.ค. 59

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ รภท.ศอพท...

รร.พธ.พธ.ทบ. วันที่ 29 - 30 พ.ย. 59

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ รร.พธ.พธ.ทบ...

ยย.ทบ. วันที่ 22 - 25 พ.ย. 59

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ยย.ทบ...

ร้อย ลว.ไกล 1 พล.1 รอ. วันที่ 15 - 17 พ.ย. 59

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ร้อย ลว.ไกล 1 พล.1 รอ...